Mgr. Nikola Kročková

Mgr. Nikola Kročková

Mgr. Nikola Kročková

integrativní a rodinná terapie

+420 734 882 474
nikola@jhcentrum.cz

Integrativní a rodinná terapie: V našem centru pracuji s klienty od předškolního věku po dospělé a celé rodiny, v českém nebo anglickém jazyce.

Ať už Vás k vyhledání odborníka přivedly jakékoliv důvody, nehledám viníky ani zjednodušující diagnózy. Společně  zkoumáme, co se to děje, že potíže přišly do Vašeho života nebo života Vaší rodiny a jak Vám s nimi mohu pomoci.

Nemám recept na „žili šťastně až do smrti“, ale vydám se s Vámi na cestu vlastním vnitřním světem, každodenností a vztahy, abychom našli potřebné odpovědi. Cílem spolupráce je obnova duševního zdraví a pohody klienta.

Styl jakým pracuji je velmi barevný, autentický, volený dle potřeb klienta a jeho zakázky – rozhovor, hra, nácvik situací, kresba, relaxace, příběhy, terapeutické pískoviště nebo terapeutické karty… Přesnou podobu a náplň naší spolupráce vytváříme s klientem v průběhu prvních setkání.

Kromě poradenství a terapie nabízím také komplexní psychodiagnostiku dětí od 5 let a dospělých v oblasti intelektu, osobnosti, zmapování psychických potíží a patologie (projevy deprese, úzkosti, traumatu, poruch pozornosti, chování, profesní směřování a další). Naše centrum není zdravotnické ani pedagogické zařízení, proto závěry musí vždy potvrdit psychiatr, klinický psycholog nebo pedagogicko-psychologická poradna.

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde doposud působím jako vyučující a doktorandka oboru Klinické psychologie a psychologie zdraví. Psychoterapeutické vzdělání absolvuji v Integrativní psychoterapii, kurzu Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny a čerpám z mnoha dílčích výcviků (např. Somatické koučování, Rodičovské vyhoření, Trénink zvládání agrese, Sandplay terapie…).

Zkušenosti jsem získávala jako psycholožka střediska výchovné péče, komunitního centra, oddělení dětské klinické psychologie a pedopsychiatrie, krizové linky důvěry i v rámci soukromé praxe.

Kromě psycholožky jsem hrdá vesničanka, milující partnerka a ne, sama prozatím maminkou nejsem. To mi však nebrání dětem nebo rodinám efektivně pomáhat. Čas nejraději trávím v přírodě u nás i v zahraničí, věnuji se józe, hře na klavír, knížkám a tvořivým aktivitám všeho druhu.