Eliška Nováková, M.A.

Eliška Nováková M.A.

Eliška Nováková M.A.

systemická terapie

+420 702 423 469
eliska@jhcentrum.cz

Systemická terapie – jsem psycholožka a terapeutka, zabývám převážně individuální terapií dospělých, párovým poradenstvím a terapií dospívajících a dětí od 10ti let. V praxii vycházím převážně z principů systemické terapie a nedirektivní hypnoterapie M.H. Ericksona, současné době se dovzdělávám v práci s tělem, zajímají mě relaxační techniky a mindfulness.

Při práci s klienty respektuji jedinečnost každého člověka a jeho tempo. To, jak se vztahuje ke světu, jak komunikuje, jaké má životní postoje a zkušenosti. Spolupráce se zaměřuje na hledání zdrojů a rozvíjení řešení, namísto setrvávání v problémovém nastavení.

Každé sezení přizpůsobuji na míru tomu, s čím přichází klient, a vhodně zvolenými technikami pak spolu hledáme nové možnosti a cesty v jeho příběhu.

Samozřejmostí je vytváření bezpečného prostředí, dodržování mlčenlivosti a etického kodexu ČAP.

V oboru se pohybuji od r. 2013 po dokončení vysoké školy a od r. 2015 mám svojí terapeutickou praxi s přestávkami na mateřskou dovolenou. Psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala v Systemické terapii a hypnoterapii u Mudr. Františka Matušky, mimo jiné kratší kurzy mám kompletní ještě dvouletý výcvik v systemické supervizi a koučování a v současnosti jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntézy (dokončení 2025).

V minulosti jsem se věnovala náborové psychologii (diagnostika, výběrová řízení), práci s těhotnými ženami a novopečenými maminkami a současnosti práci s lidmi s duševním onemocněním v rámci sociální služby.

Pracuji pod supervizí a jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP) a ČPS ČLS JEP. V rámci konzultací lze využít příspěvku pojištoven VZP, ČPZP a ZP MVČR.