Terapeutické a vzdělávací centrum pro děti i dospělé

Místo

které nabízí poradenství, terapeutickou podporu, odborné vzdělávaní, mediaci

Příležitost

pro setkávání, sdílení a spolupráci

Prostor

kde můžeme společně růst

 O nás

Jsme tým zkušených odborníků, kterým dává velký smysl mezioborová spolupráce při řešení obtíží našich klientů. Dohromady nás dala potřeba zkvalitňovat v našem regionu pomoc dětem a mladistvým v oblasti duševního zdraví. Nedílnou součástí naší práce je podpora celé rodiny.

V našich prostorách realizujeme vzdělávací a kreativní kurzy v rámci péče o duševní zdraví napříč generacemi i profesním zaměřením.

Služby

Terapie pro děti od 3 let

Terapie hrou – naprostá většina dětí prožívá v určitých obdobích různé těžkosti (školka, škola, doma, rozvod rodičů, vztahy s ostatními dětmi apod.), nebo se chovají tak, že to začíná znepokojovat jejich rodiče.

A některé děti potřebuji v jistých záležitostech pomoci více než jiné. Obecně lze říci, že pokud jste Vy, učitel, dětský lékař znepokojeni chováním dítěte, nebo má dítě problémy přizpůsobit se změnám ve škole, kolektivu, terapie hrou je doporučený způsob pomoci vašemu dítěti. Je určena pro děti ve věku 3-11 let. Jedná se o velmi jemný přístup k dítěti. Pomáhá se zvládáním emocí a traumat.

Terapie hrou vychází z toho, že hra je pro děti přirozený způsob komunikace a sebevyjádření. Terapie probíhá ve speciálně zařízené herničce za doprovodu terapeuta. Většinou proběhne 10 -12 setkání, než dojde k zlepšení. S rodiči probíhají samostatné konzultace s delším časovým rozestupem.

Terapii hrou v našem centru poskytují: Mgr. Anna Šmídová

Terapie pro mladistvé

Terapie mladiství – (11 – 16 let) – u dětí od 11 let se v terapii využívají vyjma rozhovoru i expresivní techniky – terapeutické karty, arteterapeutické metody, práce s tělem, relaxace, práce s terapeutickým pískovištěm atd.

Terapie dětí má jasně daná pravidla a hranice, která jsou prodiskutována na prvním setkání, kterého se účastní dítě s rodiči.

Na prvním místě je pro terapeuta zdraví a psychická pohoda dítěte, nikoliv přání rodičů a jiných rodinných příslušníků. Ti mohou být do terapie přizváni, pokud s tím dítě – klient souhlasí.

Obsahy terapeutických hodin jsou důvěrné, není tedy možné od terapeuta vyžadovat nějaké konkrétní informace.

S čím se na nás můžete obrátit? Problémy spojené se školou a dospíváním (vztahy, šikana, prospěch, motivace), problémy v rodině, ve vztazích s vrstevníky, dlouhodobý stres, úzkosti atd.

Terapie dospělých

Individuální terapie – poskytujeme dospělým a dospívajícím, kterým pomáháme v hledání odpovědí na svoje životní otázky, v poznávání a přijetí sebe i svých emocí, v osvobození se od strachů a úzkostí, v hledání svého místa a smyslu vlastní existence.

Obrátit se na nás může každý, kdo není ve svém životě s něčím spokojený. Se vztahy v rodině, partnerem, s osobními problémy, náročnými životními situacemi, s výchovou dětí, pracovním nebo školním stresem a dalšími těžkostmi.

Každý z našich terapeutů má jiný výcvik a jinou praxi, využívají tak jedinečnou kombinaci zkušeností a znalostí. Z toho vychází individuální styl práce každého terapeuta. Některé prvky terapie však zůstávají neměnné.

Na domluvení individuální terapie nepotřebujete žádné doporučení od odborníka, stačí Vaše chuť být v terapii. Sezení obvykle trvá 60 minut a jeho náplň je na vzájemné domluvě klienta s terapeutem. Klient přináší témata do terapie. Věříme, že klient je nám rovnocenným partnerem a naše metody či techniky práce jsou volené s respektem a formou nabídky.

Individuální terapii v našem centru poskytují: Mgr. Anna Šmídová, Mgr. Petra Křížová, Eliška Nováková M.A., Mgr. Jaroslava Paštiková

Párové a rodinné poradenství

Párové poradenství – trvá zpravidla 90 minut. Je určené pro všechny, kteří chtějí společně pracovat na kvalitě jejich vzájemného vztahu.

Společný rozhovor Vám může pomoci, pokud zažíváte ve vztahu akutní či chronickou krizi a neshody, ale např. i pokud jste se stali novopečenými rodiči a potřebujete podporu v novém životním období, nebo pokud z nějakého důvodu vázne komunikace ve vztahu a je třeba něco zlepšit apod. Rozhovorem v bezpečném prostředí lze zmírnit či odstranit neshody ve výchově dětí, a to i u rozejitých párů.

Párové poradenství u nás poskytuje: Eliška Nováková M.A., Mgr. Petra Křížová

Krizová intervence

Krizová intervence – je první psychologická pomoc, která je určena všem, kteří se ocitnou v krizi, tedy subjektivně obtížně prožívané situaci, na jejíž zvládnutí jim nestačí vlastní dovednosti a způsoby reagování. Konzultace napomáhají překlenout zátěžové období.

Jedná se o akutní nebo krátkodobou psychologickou podporu a ošetření krizových stavů vyvolaných dlouhodobými i náhlými situacemi.
Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a respektující přístup.

Cílem KI je:

  • porozumět tomu, co prožíváte
  • posilovat stabilizační schopnosti
  • vytvořit plán řešení krize
  • zprostředkovat kontakt s dalšími odborníky, pokud to situace vyžaduje

Krizovou intervenci v našem centru poskytují: Mgr. Petra Křížová, Mgr. Anna Šmídová

Zde se často formát hodinového setkání ukazuje jako nedostatečný, lze tedy využít až 90 min., pokud možno v co nejkratší době od zavolání/SMS, kdy se věci aktuálně dějí.

Vzdělávání a kurzy

Vzdělávací kurzy – nabízíme různá témata, jak pro odborníky, tak pro veřejnost. Náš tým je schopen připravit vzdělávací akci na míru po vzájemné domluvě. Tématicky zaměřené workshopy a školení, viz. Plán akcí.

Obecné podmínky poskytování terapie
  • nejsme poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejsme tedy vázáni smlouvou se zdravotními pojišťovnami.
  • všechny služby jsou plně hrazené v hotovosti (popřípadě na účet, dle předchozí domluvy)
  • nepotřebujeme doporučení lékaře
  • ve své práci se hlásíme k etickému kodexu České asociace pro psychoterapii (ČAP)

Způsob platby si každý klient domlouvá individuálně s konkrétním terapeutem.

 Náš tým

Mgr. Anna Šmídová

Mgr. Anna Šmídová

terapie hrou

+420 728 248 977
anna@jhcentrum.cz

Eliška Nováková M.A.

Eliška Nováková M.A.

systemická terapie

+420 702 423 469
eliska@jhcentrum.cz

Mgr. Jaroslava Paštiková

Mgr. Jaroslava Paštiková

terapie vlastní cestou

+420 730 263 787
jarka@jhcentrum.cz

Mgr. Petra Křížová

Mgr. Petra Křížová

mediace a krizová intervence

+420 603 904 025
petra@jhcentrum.cz

Mgr. Nikola Kročková

Mgr. Nikola Kročková

integrativní a rodinná terapie

+420 734 882 474
nikola@jhcentrum.cz

Ceník
Individuální konzultace60 min.900,- Kč
Terapie hrou45 min.900,- Kč
Párová / rodinná konzultace90 min.1300,- Kč
Krizová intervence60 - 90 min.1200,- Kč
Konzultace online60 min.900,- Kč
Skupinová terapieviz. plán akcí

Plán akcí